Ajutor ASUS ROG GL753VD

background image

Manual electronic

RO11814

Prima ediţie

Noiembrie 2016

background image

2

Manual electronic pentru notebook

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă,

transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau

prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără

permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ

SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE

VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI,

FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ,

SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR,

PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA

AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR

ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU

PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi

de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi

în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP

INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,

ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO

RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST

MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor

responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent

de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru

daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale

tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini

îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru

fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în

contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă

limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili

împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE

TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA

ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU

INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA

PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII

DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă

Vizitaţi site-ul nostru multilingv la https://www.asus.com/support/

background image

Manual electronic pentru notebook

3

Cuprins

Despre acest manual ................................................................................................7

Convenţii utilizate în acest manual ..........................................................................9
Pictograme ........................................................................................................................9
Elemente tipografice .....................................................................................................9

Precauţii referitoare la siguranţă ..........................................................................10

Utilizarea notebook-ului ..............................................................................................10
Îngrijirea notebook-ului ...............................................................................................11
Casarea corectă ...............................................................................................................12

Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware

Cunoaşterea notebook-ului ...................................................................................14

Vedere de sus ...................................................................................................................14
Partea inferioară ..............................................................................................................19
Partea dreaptă .................................................................................................................21
Partea stângă ...................................................................................................................23

Capitolul 2: Utilizarea notebookului

Noţiuni de bază ..........................................................................................................26

Încărcaţi notebook-ul ....................................................................................................26
Ridicaţi pentru a deschide afişajul ............................................................................28
Apăsaţi pe butonul de alimentare ............................................................................28
Utilizarea gesturilor pentru touchpad ....................................................................29

Utilizarea tastaturii ....................................................................................................36

Taste funcţionale.............................................................................................................36
Taste Windows® 10 .........................................................................................................37
Taste de control pentru funcţii multimedia ..........................................................38
Tastatura numerică ........................................................................................................39

Utilizarea unităţii optice ..........................................................................................40

background image

4

Manual electronic pentru notebook

Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 10

Prima pornire a computerului ...............................................................................44
Meniul Start .................................................................................................................45
Aplicaţii Windows® ....................................................................................................47

Lucrul cu aplicaţiile Windows® ...................................................................................48
Particularizarea aplicaţiilor Windows® ....................................................................48

Vizualizarea activităţilor ..........................................................................................51
Caracteristica Snap (Aliniere).................................................................................52

Alinierea hotspoturilor .................................................................................................52

Centru de acţiune ......................................................................................................54
Alte comenzi rapide de la tastatură ....................................................................55
Conectarea la reţele wireless .................................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Airplane mode (Mod avion) ........................................................................................59

Conectarea la reţele cablate ..................................................................................60

Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice ..............................60
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice ..................................................61

Oprirea notebookului ..............................................................................................62
Plasarea dispozitivului Notebook PC în repaus ..............................................63

Capitolul 4: Procedura POST (Power-on Self-test)

Procedura POST (Power-on Self-test) .................................................................66

Utilizarea procedurii POST pentru accesarea sistemului BIOS şi a
opţiunilor de depanare ................................................................................................66

BIOS ................................................................................................................................66

Accesarea sistemului BIOS ...........................................................................................66
Setări din BIOS .................................................................................................................67

Recuperarea sistemului ...........................................................................................74

Efectuarea unei opţiuni de recuperare ...................................................................75

background image

Manual electronic pentru notebook

5

Capitolul 5: Realizarea unui upgrade la notebook PC-ul dvs

Scoaterea capacului compartimentului ............................................................78
Instalarea unui modul de memorie cu acces aleatoriu (RAM) ...................80
Instalarea unităţii hard disk (HDD) ......................................................................82
Instalarea unui card M.2 ..........................................................................................87

Sfaturi şi întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului ....................................................90
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware........................91
Întrebări frecvente referitoare la componentele software .........................94

Anexe

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM .........................................................98
Informaţii unitate ROM Blu-ray .................................................................................100
Conformitatea cu modemul intern ..........................................................................100
Prezentare generală .......................................................................................................101
Declaraţie de compatibilitate a reţelei ....................................................................101
Echipament non-voce ..................................................................................................101
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii ........................................................104
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF)
a FCC ....................................................................................................................................105
Avertisment referitor la Marcajul CE ........................................................................105
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii ................................106
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa .......................................106
Note de siguranţă UL.....................................................................................................108
Cerinţă de siguranţă pentru energie .......................................................................109
Notificări pentru tunerul TV ........................................................................................109
Notificări REACH ..............................................................................................................109

background image

6

Manual electronic pentru notebook

Notă pentru produsele Macrovision Corporation ..............................................109
Prevenirea pierderii auzului ........................................................................................109
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) ..........................110
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică ...................................................111
Informaţii de siguranţă pentru laser ........................................................................111
Eticheta de avertizare pentru service ......................................................................111
Reglementări CDRH .......................................................................................................111
Notă referitoare la finisaj ..............................................................................................111
Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat) ....................112
Conformitate produs ENERGY STAR.........................................................................114
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor
la mediu ............................................................................................................................114
Reciclare ASUS / Servicii de returnare .....................................................................115
Declarație de conformitate UE, versiune simplificată........................................115

background image

Manual electronic pentru notebook

7