ASUS ROG GL753VD - BIOS nuostatos

background image

BIOS nuostatos

PASTABA: Šiame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipažinti.

Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo modelių ir teritorijų.

EZ režimas

Šis meniu rodomas įjungus BIOS nustatymo programą; jame pateikiama

pabrindinės sistemos informacijos apžvalga. Norėdami įjungti išplėstinį

režimą BIOS išplėstiniams nustatymams atlikti, pasirinkite Advanced
Mode (išplėstinis režimas) (F7)
arba paspauskite

.

Iš naujo paleiskite nešiojamąjį kompiuterį, tada, atliekant POST,

paspauskite

.

Paleiskite pradžios meniu ir pasirinkite Settings (Nustatymai)

> Update & security (Atnaujinimas ir saugumas) > Recovery

(Atkūrimas), tada lange Išplėstinis paleidimas pasirinkite Restart

now (Paleisti iš naujo dabar). Atvertę Išplėstinio paleidimo

langą, pasirinkite Troubleshoot (Trikčių šalinimas) > Advanced

options (Išplėstinės parinktys) > UEFI Firmware Settings

(UEFI programinės-aparatinės įrangos nustatymai) > Restart

(Paleisti iš naujo).

background image

68

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

2.

Paspauskite klavišą

ir įrenginį pasirinkite kaip Boot

Option #1 (1 paleidimo parinktis).

Įkrova

Šis meniu leidžia nustatyti įkrovos parinkčių prioritetus. Nustatydami

įkrovos prioritetus, galite vadovautis šiais veiksmais.

1.

Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1

(1 paleidimo parinktis).

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

69

Apsauga

Šis meniu leidžia jums nustatyti nešiojamojo kompiuterio

administratoriaus ir vartotojo slaptažodžius. Jis taip pat leidžia jums

kontroliuoti prieigą prie jūsų nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko,

įvesties/išvesties (I/O) sąsajos ir USB sąsajos.

PASTABA:

Jeigu nustatysite User Password (vartotojo slaptažodį), privalėsite

jį įvesti prieš paleisdami nešiojamojo kompiuterio operacinę sistemą.

Jeigu nustatysite Asministrator Password (administratoriaus

slaptažodį), privalėsite jį įvesti prieš atidarydami BIOS.

background image

70

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Slaptažodžio nustatymas:

1.

Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas)
arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).

2.

Surinkite slaptažodį ir spauskite

.

3.

Dar kartą įveskite jį, kad patvirtintumėte, paskui pasirinkite OK

(gerai).

Slaptažodžio trynimas:

1.

Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Administrator
Password (Administratoriaus slaptažodžio nustatymas)
arba
User Password (Naudotojo slaptažodis).

2.

Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite mygtuką

.

3.

Kitus laukelius palikite tuščius, tada pasirinkite OK (gerai), kad

galėtumėte tęsti.

4. Pasirinkite

OK (gerai), kad ištrintumėte seną slaptažodį.

PASTABA. Norint įrašyti slaptažodį, reikia naudotis klaviatūra.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

71

Išsaugoti ir uždaryti

Norėdami išsaugoti konfigūracijos nuostatas, prieš uždarydami BIOS,

pasirinkite Save Changes and Exit (išsaugoti pakeitimus ir uždaryti).

background image

72

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

BIOS atnaujinimas

1.

Sužinokite tikslų nešiojamojo kompiuterio modelį, paskui

atsisiųskite iš „ASUS“ tinklavietės naujausią jūsų modeliui tinkamą

BIOS failą.

2.

Išsaugokite atsisiųsto BIOS failo kopiją išoriniame atminties

įrenginyje.

3.

Prijunkite išorinį atminties įrenginį prie savo nešiojamojo

kompiuterio.

4.

Iš naujo paleiskite nešiojamąjį kompiuterį, tada atidarykite BIOS

nustatymus.

5.

Atidarę BIOS meniu, pasirinkite Advanced (išplėstinis) > ASUS
EZ Flash 3 Utility
, tada paspauskite

.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

73

6.

Suraskite atsisiųstą ir išoriniame atminties įrenginyje išsaugotą
BIOS failą, po to paspauskite

. Norėdami baigti

atnaujinimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

7.

Po BIOS atnaujinimo proceso spustelėkite Save & Exit (Išsaugoti

ir uždaryti) > Restore Defaults (atkurti numatytąsias

nuostatas), kad būtų atkurtos sistemos numatytosios nuostatos.

background image

74

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas